DIE SPAN BY KUBERSKOOL

Mev. Marelize van Zyl

Bedryfshoof

Mnr. Johan de Klerk

Skoolhoof

Mnr. Victor Correia

Stelseladministrateur en Opleiding

Mej. Marieta Marais

Graadkoödineerder (Intermediêre fase)

Mev. Andrea van Rensburg

Graadkoödineerder (Grondslagfase)

Mej. Cindy Chilvers

Assistent en Administrasie

Mnr. Jaco Kleynhans

Bemarking

Mnr. Willie Nel

Voorsitter Opvoedingsraad

Personeel betrokke by Kuberskool

Mnr. Johan de Klerk

Skoolhoof
Kwalifikasies: B.Sec.Ed., B.Ed. (Hons), B.A.Hons.. Praktiese Teologie, MA. Praktiese Teologie 28 jaar onderwyservaring Buitemuurse aktiwiteite: Rugby

Mev. Marelize van Zyl

Bedryfshoof
Kwalifikasies: B Com Finansiële Bestuur, NGOS Senior Fase, SAIPA Rekenmeester 4 jaar onderwyservaring

Mnr. Victor Correia

Stelseladministrateur en Opleiding
Kwalifikasies: M.Phil in Filosofie (NWU) Buitemuurse aktiwiteite: Muurbal

Mev. Andrea van Rensburg

Graadkoödineerder (Grondslagfase)
Fase koördineerder: Graad R-3 Kwalifikasies: B.Ed. Grondslagfase UNISA 12 Jaar onderwyservaring Buitemuurse aktiwiteite: Atletiek, netbal

Mej. Marieta Marais

Fase koördineerder: Graad 4-7
Kwalifikasies: B.Ed. Intermediêre Fase (NWU) 5 Jaar onderwyservaring Buitemuurse aktiwiteite: Atletiek, Netbal en Kultuur

Mev. Susan Pelzer

Graad R
Vakke en grade: Alle vakke gr R Kwalifikasies: TOD Junior Primêr, HOD Grondslagfase, Hoofvak: Geskiedenis/Bybelkunde 44 jaar onderwyservaring Buitemuurse aktiwiteite: Kultuur, Radio Orania en begeleiding tydens wyding.

Mej. Corneli Bisschoff

Graad R
Vakke en grade: Alle vakke Graad R Kwalifikasies: B Ed. Intermediêr- en Senior Fase, B.Ed Hons Wiskunde NWU 2 Jaar onderwyservaring Buitemuurse aktiwiteite: Netbal, Atletiek

Mev. Retha Zwiegers

Graad 1
Vakke en grade: Alle vakke Graad 1 Kwalifikasies: Hoër onderwysdiploma Senior Primêr 31 jaar onderwyservaring Buitemuurse aktiwiteite: Netbal, Atletiek, Koshuistoesig

Mev. Tanya Serfontein

Graad 1
Vakke en grade: Alle vakke Graad 1 Kwalifikasies: B.Ed. Intermediêre en Senior fase 11 Jaar onderwyservaring Buitemuurse aktiwiteite: Netbal, Atletiek

Mev. Marietjie van Heerden

Graad 2
Vakke en grade: Alle vakke Graad 2 Kwalifikasies: B.Ed. Intermediêre fase 12 jaar onderwyservaring Buitemuurse aktiwiteite: Netbal, Atletiek

Mev. Leoni de Klerk

Graad 2
Vakke en grade: Alle vakke Graad 2 Kwalifikasies: B. Ed Intermediêre fase 11 Jaar onderwyservaring Buitemuurse aktiwiteite: Atletiek, Koor, Netbal

Mej. Elisna Griessel

Graad 3
Vakke en grade: Alle vakke Graad 2 Kwalifikasies: B.Ed. grondslagfase 5 Jaar onderwyservaring Buitemuurse aktiwiteite: Netbal, Atletiek

Mev. Ruthie Britz

Graad 3
Vakke en grade: Alle vakke Graad 3 Kwalifikasies: B. Ed (Algemeen) Cum Laude 10 Jaar onderwyservaring Buitemuurse aktiwiteite: Atletiek grondslagfase

Mej. Tanya Neethling

Graad 4-6
Vakke en grade: Wiskunde: Graad 4-6 Kwalifikasies: Kwalifikasie: B.Ed Grondslagfase met ekstra vakke: Wiskunde & Engels 6 Jaar onderwyservaring Buitemuurse aktiwiteite: Netbal, Atletiek en Laerskoolleerlingraad

Mev. Magda van der Linde

Graad 4
Vakke en grade: Afrikaans, Geografie, Natuurwetenskap Kwalifikasies: HOD sekondêre (NWU) 32 jaar Onderwyservaring Buitemuurse aktiwiteite: Koshuistoesig, Atletiek

Mev. Marlize Terol

Graad 4 en 5
Vakke en grade: Engels graad 4-5, Christelike Lewensoriëntering graad 4-5 Kwalifikasies: B.Ed. Intermediêre en Senior fase 7 jaar onderwyservaring Buitemuurse aktiwiteite: Netbal, Atletiek

Mev. Christelle Sutherland

Graad 5 - 7
Vakke en grade: Afrikaans graad 5-7 Kwalifikasies: B.Ed. Intermediêren seniorfase, B.Ed. Honneurs in Taalonderwys Afrikaans 5 Jaar onderwyservaring Buitemuurse aktiwiteite: Kultuurorganiseerder

Mev. Martie Bredenkamp

Graad 6 en 7
Vakke en grade: Engels graad 6-7, Christelike Lewensoriëntering graad 6 Kwalifikasies: BA Tale, THOD. 43 Jaar onderwyservaring Buitemuurse aktiwiteite: Kultuur

Mev. Aneli de Villiers

Graad 4-7
Vakke en grade: Bybelonderrig, Geskiedenis en Aardrykskunde: Graad 4 – 6, Kuns en kultuur: Graad 7 Kwalifikasies: Hons. B Soc Sc (UOVS); B. Ed (NWU) 28 Jaar onderwyservaring Buitemuurse aktiwiteite: Kultuur

Mev. Zettie Bredenkamp

Graad 7
Vakke en grade: Christelike Lewensoriëntering en Geskiedenis graad 7 Kwalifikasies: MA Geskiedenis, HOD, TEFL sertifikaat is Engels 49 Jaar onderwyservaring Buitemuurse aktiwiteite: Skaak

Prof. Naas Bredenkamp

Graad 7
Vakke en grade: Bybelonderrig graad 7 Kwalifikasies: PhD. (Sosiologie), B Ed. 51 Jaar onderwyservaring Buitemuurse aktiwiteite: Kultuur

Mev. Jani Wessels

Graad 7
Vakke en grade: EBW/Rek graad 7 Kwalifikasies: B. Com Rekeningkunde, Hoër onderwysdiploma 11 Jaar onderwyservaring Buitemuurse aktiwiteite: Atletiek

Mnr. Hannes Swanepoel

Graad 7
Vakke en grade: Tegnologie graad 7, Geografie graad 7 Kwalifikasies: BA. MBW Sielkunde, Diploma in sportkunde. 6 Jaar onderwyservaring Buitemuurse aktiwiteite: Rugby, Krieket en Atletiek (Sportorganiseerder)

Mej. Chantal van Wyk

Graad 4 - 5 en 7
Vakke en grade: Kuns en Kultuur graad 7, Geografie graad 5, Christelike Lewensoriëntering graad 4-5 Kwalifikasie: B. Ed Grondslagfase 3de jaar 1 Jaar onderwyservaring Buitemuurse aktiwiteite: Netbal, Atletiek

Mej. Sanet van Wyk

Graad 7-8
Vakke en grade: Natuurwetenskap graad 7-8, Tegnologie graad 7-8 Kwalifikasie: B.Ed. Intermediêr en seniorfase : Wiskunde en Natuurwetenskap, B.Ed Honneurs : Leerderondersteuning 8 Jaar onderwyservaring Buitemuurse aktiwiteite: Atletiek en Skaak

Mev. Hanri van Zyl

Graad 5-8
Vakke en grade: Wiskunde graad 7-8, Geografie graad 6, Natuurwetenskap graad 5-6 Kwalifikasie: B.Ed Senior en VOO 4 Jaar onderwyservaring Buitemuurse aktiwiteite: Atletiek, Netbal en Kultuur
BPC REPORT 4: 1.1.8 Free 20/06/2024 01:01:40 Active Has SSL Checklist Table Built