Hoe werk Kuberskool?

Kuberskool maak gebruik van die Moodle e-leerplatform wat een van vooraanstaande e-leerplatforms ter wêreld is om virtuele onderrig interaktief aan leerlinge aan te bied.
Jy skakel elke dag in op Kuberskool en ontvang jou daaglikse en weeklikse vakinhoud. Sodoende word leerlinge aangemoedig om deurlopend te werk.
Daaglikse/weeklikse lesmateriaal en ondersteunende video’s word opgelaai.
Begeleiding deur spesialisonderwysers wat passievol is oor onderwys en wat graag ‘n aangename leerervaring aan leerlinge wil bied.
Kommunikasie: Navrae kan aan die graadkoördineerder gerig word vir terugvoer en individuele ondersteuning.
Aanlyn assessering vind deurlopend plaas.
Huiswerk en werksopdragte word binne ‘n spesifieke tydsraamwerk voltooi en ingehandig om nagesien te word.
Kwartaallikse vorderingsverslae (rapporte) word per e-pos uitgestuur.
Image

Watter sillabus/kurrikulum volg Kuberskool?

Kuberskool volg Orania CVO-skool, wat ‘n lidskool is van die Beweging vir Christelike Volkseie Onderwys (BCVO), se KABV verrykte kurrikulum volgens hulle christelike waardes en beginselgrondslag.
Die BCVO lewer verskeie dienste aan lidskole soos: studiemateriaal, professionele advies en gekoördineerde sport- en kultuurgeleenthede op streek- en nasionale vlak.

Handboeke en studiemateriaal

Kuberskool voorsien aan die leerling die nodige handboeke en studiemateriaal en dit is ingesluit in die fooie.
Image

Tegnologiese vereistes

‘n Skootrekenaar of gewone rekenaar met goeie internetverbinding.
‘n Internetverbinding wat vinnig genoeg is om ‘n video opname te kyk.
Google Chrome word as voorkeur toepassing aanbeveel vir toegang tot Kuberskool op rekenaar, tablet of selfoon.
Leerlinge moet ook toegang tot ‘n drukker en skandeerder (of slimfoon) hê om opdragte en lesmateriaal te kan uitdruk en weer terug op te laai.

Hoe werk assessering en eksaminering van leerlinge?

Assessering vind deurlopend aanlyn op Kuberskool plaas en die resultate word beskikbaar gestel aan die leerlinge en hul ouers. Instruksies vir assessering sal op Kuberskool aan u deurgegee word.
Image

Wat is die skoolfooie?

Inskrywingsfooi
R 450 Eenmalig

Betaalbaar by
registrasie

Opsie 1
R 1,600 /maand

Maandelikse fooie
betaalbaar

Opsie 2
R 13,680 /jaar

Jaarfooi vooruit betaalbaar
5% afslag

Dit moet as volg betaal word :
Skoolfooie is maandeliks betaalbaar vir 12 maande.

Ouers wat verkies om die volle skoolfonds vooruit te betaal kwalifiseer vir ʼn 5% korting indien die gelde ten volle voor of op 28 Februarie ontvang is.

Indien fooie nie teen die sewende van die maand, vir die huidige maand ontvang is nie, sal toegang tot Kuberskool tydelik opgehef word. Kuberskool sal weer beskikbaar gestel word wanneer die skoolfooie ontvang word, maar ʼn administrasiefooi van R150.00 sal dan tesame met die agterstallige gelde betaalbaar wees.

Watter buitemuurse aktiwiteite bied Kuberskool?

Kuberskool bied die volgende toegang tot aktiwiteite :

Sport
Rugby – 15 man & 7’s, netbal, atletiek, landloop, krieket, skaak
Kultuur
Sang, voordrag, redenaars, beeldende kuns, kreatiewe skryfwerk en Bybelkennis
Uitstappies
Jaarlikse gr.7 toer, Majuba toer en oorsese toere van tyd tot tyd
Skoolfunksies
Kuberskoolleerlinge het toegang tot alle skoolfunksies
Image

Kuberskool is deel van Orania CVO-skool

BPC REPORT 4: 1.1.8 Free 25/07/2024 05:01:07 Active Has SSL Checklist Table Built